Import Graphic sử dụng InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
InDesign có thể xử lý một loạt các đồ họa bao gồm jpg, eps, pdf, tiff, psd; InDesign không thường được hay sử dụng phổ biến và hầu như là sử dụng trong xưởng làm báo. Thay vào đó InDesign  Import Graphic sử dụng InDesign và tạo ra một bản xem trước trong tài liệu. Tham khảo : Lớp học Indesign ở Hà Nội Như InDesign là...