Tạo Grids và sử dụng webcam Distribute với InDesign – Tự học Indesign

tu hoc indesgin
Trong bài học Indesign này chúng ta sẽ khám phá tính năng Grids và Live Distribute. Các thông tin sau đây sẽ giúp bạn tạo lưới nhanh chóng cũng như giải thích làm thế nào để phân phối các khung hình một cách nhanh chóng. Hãy bắt đầu nào! Bước 1 Tạo một tài liệu mới bằng cách vào File> New> Document hoặc sử dụng phím...