Vẽ với Pen Tool trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Các công cụ Vẽ với Pen Tool trong Illustrator sẽ là công cụ để tìm hiểu khó khăn nhất trong Illustrator. Bạn thường phải mất vài tuần  để tìm hiểu công cụ và cách hoạt động của nó. Tham khảo : Khóa học Illustrator ở Hà Nội Vẽ đường thẳng Chọn công cụ Pen và nhấp một lần để thêm điểm neo đầu tiên. Di chuyển...

Vẽ với Pencil Tool trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Chúng ta có thể nhanh chóng rút ra hình dạng và đường một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ Vẽ với Pencil Tool trong Illustrator . Bài học Illustrator này sẽ chỉ cho bạn một số thủ thuật trong bản vẽ đường trơn và tạo cảm giác như chất lỏng. Tham khảo : Khóa học Illustrator tại Hà Nội cầm tay chỉ viêc Vẽ...