Tạo một file mới trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách Tạo một file mới trong Illustrator, trước khi bạn muốn làm thì bạn cần phải mở một file mới rồi mới làm việc được. Như vậy, các bước dưới đây sẽ cho các bạn thấy được. Tham khảo : Lớp học Illustrator ở Hà Nội cầm tay chỉ việc Create New Document Tới File> New Document để...