Layers Panel trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Trong phần Tự học Adobe Indesign này chúng ta sẽ đi tìm hiểu Layers Panel trong InDesign Bảng layer mới được thêm vào InDesign được đóng gói với các tính năng mà thực sự có thể tăng tốc lên tốc độ điều hành của bạn. Tham khảo : lớp học indesign tại Hà Nội Bảng điều khiển Đầu tiên mở một tài liệu hiện có...