Cách tạo hiệu ứng đặc biệt trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Cách Tạo hiệu ứng đặc biệt trong Illustrator , Sử dụng các bộ lọc và các hiệu ứng sống chúng ta có thể tạo ra rất nhiều hiệu ứng đặc biệt ngay lập tức. Bạn có thể làm mịn các góc nhọn, tạo văn bản dọc, thêm đổ bóng và làm cho kết cấu với những ảnh hưởng trực tiếp. Có rất nhiều bộ lọc trong Illustrator và...