Chỉnh sửa các Objects, Layer và Groups trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiều cách Chỉnh sửa các Objects, Layer và Groups trong Illustrator. Bạn sẽ phải nhóm và sắp xếp chúng để có thể di chuyển và chỉnh sửa các lớp một cách dễ dàng. Tham khảo : Khóa học Illustrator ở Hà Nội Layers Palette Bạn có thể truy cập vào Layers Palette từ Window> Layers....