Giới thiệu Thread Text trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Thread Text trong InDesign có thể cải thiện kinh nghiệm của các bạn về cách chỉnh sửa và sửa đổi bản sao trong khi làm việc trên bố cục. Quá trình của luồng văn bản là liên kết hai hay nhiều khung văn bản cho phép văn bản chảy từ một khung riêng biệt khác. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại hà nội Bước 1 Tạo một...

Import Graphic sử dụng InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
InDesign có thể xử lý một loạt các đồ họa bao gồm jpg, eps, pdf, tiff, psd; InDesign không thường được hay sử dụng phổ biến và hầu như là sử dụng trong xưởng làm báo. Thay vào đó InDesign  Import Graphic sử dụng InDesign và tạo ra một bản xem trước trong tài liệu. Tham khảo : Lớp học Indesign ở Hà Nội Như InDesign là...