Làm việc với CS Review trong InDesign – Tự học Indesign

tu hoc indesgin
Trong bài hướng dẫn tự học InDesign này sẽ chia sẻ cách Làm việc với CS Review trong InDesign . Đây là một thủ thuật tuyệt vời nếu bạn làm việc như là một phần của việc nghiên cứu từ xa, hoặc cần thông tin phản hồi nhanh chóng từ khách hàng, các ý kiến sẽ có trong phần InDesign. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại...

Giới thiệu Thread Text trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Thread Text trong InDesign có thể cải thiện kinh nghiệm của các bạn về cách chỉnh sửa và sửa đổi bản sao trong khi làm việc trên bố cục. Quá trình của luồng văn bản là liên kết hai hay nhiều khung văn bản cho phép văn bản chảy từ một khung riêng biệt khác. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại hà nội Bước 1 Tạo một...

Cách sử dụng Dash trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Khi sử dụng Dash bạn có ba tùy chọn có sẵn, một gạch nối, một en dash và một gạch đầu dòng. Trong bài học InDesign này sẽ vạch ra những khác biệt giữa ba dấu gạch ngang cũng như tư vấn về khi nào và Cách sử dụng Dash trong InDesign một cách chính xác trong thiết kế của bạn. Dấu gạch ngang Đầu tiên là Dấu gạch...

Layers Panel trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Trong phần Tự học Adobe Indesign này chúng ta sẽ đi tìm hiểu Layers Panel trong InDesign Bảng layer mới được thêm vào InDesign được đóng gói với các tính năng mà thực sự có thể tăng tốc lên tốc độ điều hành của bạn. Tham khảo : lớp học indesign tại Hà Nội Bảng điều khiển Đầu tiên mở một tài liệu hiện có...