Cách tạo mô hình liền mạch trong Illustrator – tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Hôm nay, các bạn sẽ được hướng dẫn về bài Cách tạo mô hình liền mạch trong Illustrator, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào có thể tạo mẫu như vậy và làm thế nào bạn có thể quy mô và xoay chúng bằng cách sử dụng các thiết lập khác nhau trong các tùy chọn công cụ Scale. >> Lớp đào tạo Illustrator chuyên nghiệp Vẽ...

Tạo đường dẫn Compound Path trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Hướng dẫn tạo Tạo đường dẫn Compound Path trong Illustrator. Bằng cách vẽ hình bằng cách sử dụng công cụ hình dạng cơ bản của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng đường nét phức để kết hợp hoặc trừ đi các hình dạng để tạo ra những gì chúng ta cần khi học Illustrator Tham khảo : Lớp học in ấn với Illustrator  1....

Vẽ với Pen Tool trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Các công cụ Vẽ với Pen Tool trong Illustrator sẽ là công cụ để tìm hiểu khó khăn nhất trong Illustrator. Bạn thường phải mất vài tuần  để tìm hiểu công cụ và cách hoạt động của nó. Tham khảo : Khóa học Illustrator ở Hà Nội Vẽ đường thẳng Chọn công cụ Pen và nhấp một lần để thêm điểm neo đầu tiên. Di chuyển...

Vẽ với Pencil Tool trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Chúng ta có thể nhanh chóng rút ra hình dạng và đường một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ Vẽ với Pencil Tool trong Illustrator . Bài học Illustrator này sẽ chỉ cho bạn một số thủ thuật trong bản vẽ đường trơn và tạo cảm giác như chất lỏng. Tham khảo : Khóa học Illustrator tại Hà Nội cầm tay chỉ viêc Vẽ...