Transforming và Moving Objects trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để Transforming và Moving Objects trong Illustrator. Các bạn sẽ cho thấy một số biến đổi thủ thuật hữu ích để tạo các đối tượng quay ngẫu nhiên bằng cách sử dụng chức năng Transform Each. Tham khảo : Lớp đào tạo Illustrator tại Enter Focus Academy Thay đổi kích thước đối...