Sử dụng Brush trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Cách Sử dụng Brush Tool trong Illustrator, bạn có thể thêm phong cách cho đường dây của bạn khi học Illustrator. Nó cũng có thể được sử dụng để bắt chước thư pháp, bút chì và cọ vẽ. Điều này sẽ giúp bạn thêm cuộc sống nhiều hơn đến dòng của bạn hoạt động. Tham khảo  : Khóa học Illustrator cầm tay chỉ việc Áp...