Làm việc với CS Review trong InDesign – Tự học Indesign

tu hoc indesgin
Trong bài hướng dẫn tự học InDesign này sẽ chia sẻ cách Làm việc với CS Review trong InDesign . Đây là một thủ thuật tuyệt vời nếu bạn làm việc như là một phần của việc nghiên cứu từ xa, hoặc cần thông tin phản hồi nhanh chóng từ khách hàng, các ý kiến sẽ có trong phần InDesign. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại...

Giới thiệu Thread Text trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Thread Text trong InDesign có thể cải thiện kinh nghiệm của các bạn về cách chỉnh sửa và sửa đổi bản sao trong khi làm việc trên bố cục. Quá trình của luồng văn bản là liên kết hai hay nhiều khung văn bản cho phép văn bản chảy từ một khung riêng biệt khác. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại hà nội Bước 1 Tạo một...

Layers Panel trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Trong phần Tự học Adobe Indesign này chúng ta sẽ đi tìm hiểu Layers Panel trong InDesign Bảng layer mới được thêm vào InDesign được đóng gói với các tính năng mà thực sự có thể tăng tốc lên tốc độ điều hành của bạn. Tham khảo : lớp học indesign tại Hà Nội Bảng điều khiển Đầu tiên mở một tài liệu hiện có...