Giới thiệu Thread Text trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Thread Text trong InDesign có thể cải thiện kinh nghiệm của các bạn về cách chỉnh sửa và sửa đổi bản sao trong khi làm việc trên bố cục. Quá trình của luồng văn bản là liên kết hai hay nhiều khung văn bản cho phép văn bản chảy từ một khung riêng biệt khác. Tham khảo : Lớp học dàn trang tại hà nội Bước 1 Tạo một...