Học phí

Học phí lớp thiết kế đồ họa tại Enter Focus Academy trực thuộc Viện CNTT – Đại Học Quốc Gia Hà Nội . Học phí các khóa học thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp, Xử lý ảnh với Adobe Photoshop, Thiết kế in ấn với Adobe Illustrator, Thiết kế quảng cáo với CorelDRAW, Dàn trang – xuất bản với Adobe InDesign, Digital...