Thiết lập Margins sử dụng InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Mục đích của bài học InDesign này là để cung cấp cho người sử dụng InDesign mới những kiến ​​thức về Thiết lập Margins sử dụng InDesign và chức năng của chúng liên quan đến hai loại bố trí chủ yếu, đó là bố cục single và facing page.  Tham khảo : Lớp học Adobe Indesign tại Hà Nội Trước khi margin được...

Tạo New Documents trong InDesign – Tự học Adobe Indeign

tu hoc indesgin
Trong bài hướng dẫn tự học InDesign cơ bản này sẽ cung cấp cho độc giả kinh nghiệm InDesign, những kiến ​​thức cơ bản về cách Tạo New Documents trong InDesign thiết lập một tài liệu cho in ấn.  Bước 1 Mở InDesign và bạn sẽ được trình bày với một màn hình giới thiệu. Nó là ở đây, nơi chúng ta sẽ bắt đầu tạo...