Blending Shapes và Colors trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Illustrator Blend Tool hiện các trick của việc tạo ra quá trình chuyển đổi trơn tru giữa các đối tượng. Bạn có thể ghép mở đường để tạo ra hiệu ứng dây chuyền và kết hợp hình dạng để tạo ra Realistic Shadings. Có rất nhiều điều sáng tạo như khi bạn học photoshop, bạn có thể làm với công cụ Blend và bạn...