Sử dụng các công cụ Symbol trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Trong bài học hướng dẫn tự học Adobe Illustrator này chúng tôi sẽ chỉ các bạn cách Sử dụng các công cụ Symbol trong Illustrator Biểu tượng giúp bạn tạo ra các yếu tố thiết kế lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải tạo ra một biểu tượng hoạt động giống như một bản sao chủ. Trường...