Tạo đường dẫn Compound Path trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Hướng dẫn tạo Tạo đường dẫn Compound Path trong Illustrator. Bằng cách vẽ hình bằng cách sử dụng công cụ hình dạng cơ bản của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng đường nét phức để kết hợp hoặc trừ đi các hình dạng để tạo ra những gì chúng ta cần khi học Illustrator Tham khảo : Lớp học in ấn với Illustrator  1....