Cách tạo Realistic và Vector Bubbles trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Trong hướng dẫn học Illustrator chúng ta sẽ tìm hiểu Cách tạo Realistic và Vector Bubbles trong Illustrator. Chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều kỹ thuật và xây dựng hình ảnh minh họa này từng bước. >> Lớp học thiết kế in ấn Illustrator  Bước 1: Mở một tài liệu mới. Sử dụng công cụ Rectangle Tool(M) để tạo ra một hình...