Công cụ Warp Effects trong Illustrator – Tự học Illustrator

tu hoc illustrator
Công cụ Warp Effects trong Illustrator có thể thêm một số biến dạng wacky cho các bức ảnh hoặc hình dạng của bạn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các hiệu ứng biến dạng khác nhau. >> Lớp học Illustrator cầm tay chỉ việc Công cụ Liquify Bạn có thể có một số biến dạng wacky sử dụng các công cụ Liquify. Dưới...