Cách mở file ảnh đặc biệt trong Photoshop – Tự học Photoshop

Lớp học xử lý ảnh bằng photoshop tại hà Nội cầm tay chỉ việc
Photoshop sử dụng các phương pháp khác nhau trong Windows và Mac OS để xác định các định dạng của tập tin hình ảnh: >> Lớp học Photoshop tại Hà Nội –    Trong Windows, Photoshop nhìn vào phần mở rộng tập tin (.tif, .pcx, .psd, vv), và nếu nó tìm thấy một phần mở rộng định dạng ảnh tiêu chuẩn, nó giả định...