Import Type trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Import Type trong Indesign có thể có vẻ giống như một quá trình chuyển tiếp thẳng, hoặc sao chép và dán hoặc sử dụng các tùy chọn vị trí. Nó chắc chắn là một quá trình thiết kế với độ khó cao. Trong bài học InDesign này sẽ minh họa cho khả năng Import Type trong InDesign bằng cách sử dụng tính năng “Hiển thị tùy...