Thiết lập Margins sử dụng InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Mục đích của bài học InDesign này là để cung cấp cho người sử dụng InDesign mới những kiến ​​thức về Thiết lập Margins sử dụng InDesign và chức năng của chúng liên quan đến hai loại bố trí chủ yếu, đó là bố cục single và facing page.  Tham khảo : Lớp học Adobe Indesign tại Hà Nội Trước khi margin được...