Bộ phím tắt Adobe InDesign trên Window và Mac OS

Adobe InDesign
Bộ phím tắt Adobe InDesign trên Window và Mac OS được Enter Focus tổng hợp và được chia sẻ tại trang lophocthietke  tiếp theo bộ phím tắt Illustrator . Những người đã làm việc trong nghề Design đều biết đến vai trò vô cùng quan trọng của việc sử dụng phím tắt trong quá trình làm việc, bởi nó giúp tăng tốc độ làm...