Lớp học lập trình di động Android tại Hà Nội

Lớp học lập trình di động Android tại Hà Nội chuyên nghiệp, với phương châm đào tạo xong phải làm được việc ngay .

Khóa học lập trình di động Android tại Enter Focus là lớp đào tạo lập trình tốt nhất, với đội ngũ giảng viên có chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc , giúp các bạn trở thành lập trình di động Android chuyên nghiệp .

lop hoc lap trinh di dong android tai ha noi

Lớp đào tạo lập trình di động Android tại Hà Nội

Mục tiêu khóa học lập trình di động Android : 

 • Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.
 • Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Năm được qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Kỹ năng làm việc làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng thiết lập kế hoạch dự án…
 • Truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Giảng viên.

Các môn học lập trình di động Android :

Các môn học : JAVA , Android , Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android
Thời lượng : 102h ~ 3 tháng (3 giờ/buổi)
Học phí : 5.390.000
I. Học lập trình Java : 
Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
Bài 2 : Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử, biểu thức
Bài 3 : Cấu trúc điều kiện
Bài 4 : Cấu trúc lặp
Bài 5 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
Bài 6 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)
Bài 7 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java
Bài 8 : Xử lý lỗi ngoại lệ
Bài 9 : Lập trình đa luồng
Bài 10: Vào/ra tệp
II. Học xây dứng ứng dụng Android  : 
Bài 1 : Giới Thiệu
 • Giới Thiệu HĐH Android và Emulator
 • Giới Thiệu Đặc điểm của Mobile App
 • Cách Cài đặt môi trường.
 • Tạo Ứng dụng Hello World.
 • Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện vớiButton, textview

Bài 2 : Tạo giao diện

 • Chu trình sống của ứng dụng Android
 • View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
 • Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
 • Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)

Bài 3: Tạo giao diện (Tiếp)

 • Một số layout cơ bản
 • Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
 • Tạo giao diện đa màn hình

Bài 4: Tạo giao diện Nâng cao

 • Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview

Bài 5: Tạo giao diện nâng cao(Tiếp)

 • Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview

Bài 6 : Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu

 • Dialog
 • Noitification

Bài 7 :

 • Service
 • Broadcast Receiver
 • Content Provider
 • Preferences

Bài 8 :

 • Read and Write File (cache, external, internal)
 • SQLite Database

Bài 9 :

 • SQLite Database

Bài 10 :

 • Dịch vụ mạng
 • Phương thức REST
 • HttpUrlConnection

Bài 11 :

 • Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
 • Kết nối Client – Server , tạo server

Bài 12 :

 • Gửi nhận tin nhắn
 • Email
 • Xử lý tương tác Touch, key

Bài 13 :

 • Vẽ trên Canvas
 • Play Audio – Video
 • Tạo hiệu ứng đơn giản

Bài 14 :

 • Phiên bản của ứng dụng
 • Cách tạo chữ ký số
 • Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
 • Google play

III. Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android :

 • Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
 • Nhận đăng ký đề tài
 • Phản hồi và xác nhận đề tài
 • Góp ý trong quá trình triển khai
 • Nhận đề tài hoàn thiện
 • Tổ chức bảo vệ thử
 • Hoàn thiện lần cuối
 • Bảo vệ đề tài

dang ky lop hoc thiet ke

Enter Focus Academy

Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ : Tòa B – TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Website: https://lophocthietke.com/
Email : tuvanenterfocus@gmail.com
Hotline : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Lớp học lập trình di động Android tại Hà Nội
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

học thiết kế đồ họa